Інвентарна картка обліку основних засобів ф оз-6 бланк

інвентарна картка обліку основних засобів ф оз-6 бланк
Другий примірник передають підприємству, яке виконувало ремонт, реконструкцію чи модернізацію. Дані пооб’єктного обліку МНА за інвентарним списком повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку малоцінних необоротних активів, що ведуться в бухгалтерії. Запись в карточках осуществляется в количественном и суммарном выражении. Основні засоби, отримані безоплатно як гуманітарна допомога, приймаються комісією, створеною наказом керівника установи, до складу якої обов’язково входить працівник бухгалтерії та представник вищестоящої організації.


Первісна вартість необоротних активів — це вартість, що історично склалася, тобто собівартість за фактичними витратами на їх придбання, спорудження та виготовлення. Для тих субрахунків, для яких не виділені підгрупи, четвертий знак позначається нулем. Форма № 12 Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи — підприємця безвісно відсутньою. Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу необоротних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку.

Форма N 11-НП Журнал реєстрації проведення вимірювань нафтопродуктів (нафти) у резервуарах. Коротка індивідуальна характеристика тварин обмежується зазначенням даних про їх вік, масть, кличку, основну прикмету, тавро, породу, вказаних в зоотехнічній документації. Типова форма № ОЗ-1 (бюджет) Акт про прийняття устаткування. Рис. 1. Головне меню модулю «Бухгалтерія». Розділи, задіяні для обліку ОЗ.Перш ніж розпочати роботу, як завжди, слід налаштувати словники. Для тих субрахунків, для яких не виокремлено підгрупи, четвертий знак позначається нулем.

Похожие записи: